Home

Welkom op deze website over de evolutie van het vastgoedproject van Home Invest België op het terrein van het voormalige postkantoor van Kraainem op de Wezembeeklaan. Voor meer informatie over de historiek van dit project, voor jullie reacties (commentaar, suggesties,…) en voor de volgende stappen, zie de betreffende tabbladen. Volg de abraakwerken en de verschillende fasen van het bouwproces op “Fotos”

sam_5903sam_0739

Recent nieuws:

De laatste bomen langs de Koningin Astridlaan werden op 2019-01-16 gekapt. Dit is een beslissing van het College op 2018-12-27 en was nodig om het voetpad te kunnen leggen.

IMG_1415(1)

Wat heeft het KPP comité kunnen bekomen ten opzichte van het oorspronkelijke plan?

Het KPP comité heeft er voor gezorgd dat de gemeente de bewoners raadpleegt (uitzonderlijk!) en dat ze de stedenbouwkundige normen toepast in het algemeen belang van de inwoners en niet enkel in het belang van de promotor. Met de mobiliteitsproblemen werd gedeeltelijk rekening gehouden. In de praktijk zijn de volgende grote veranderingen aangebracht:

  • Het gebouw wordt 3 meter verder van de Wezembeeklaan geplaatst en een klein stuk terrein wordt aan de gemeente teruggegeven om een eventuele heraanleg van het kruispunt mogelijk te maken;
  • De parkeerplaasten aan de kant van de Koningin Astridlaan zijn verwijderd (toegang tot de ondergrondse parking via de Jules Adantstraat);
  • Op het gelijkvloers wordt de commerciële ruimte vermindert met 40% et enkel handelszaken die niet veel bijkomend verkeer genereren zullen toegelaten worden. De hoogte van de verlichte reclameborden is beperkt en ze moeten om 22.00 uur gedoofd worden;
  • De vierde bouwlaag wordt naar achter geschoven over het gehele gebouw;
  • Er worden groene ruimtes voorzien aan de kant van de Koningin Astridlaan
  • Sommige bomen zijn voor een tijd gered geweest, maar die langs de Jules Adantstraat werden eind januari 2018 gekapt

Ook al zijn de mobiliteitsproblemen serieus onderschat, is het project in de huidige vorm nog te volumineus ten opzichte van de omgeving / infrastructuur en vormt het een gevaarlijk precedent voor het Pikdorenveld, zijn we van mening dat het een redelijk compromis is ten opzichte van wat zou kunnen bekomen worden.

Zoals velen van jullie, betreuren wij het eens te meer dat de gemeente in de zomer 2013 het terrein van de oude Post niet heeft gekocht om er een park / groene ruimte van te maken, zodat ook de mogelijkheid bestond om het kruispunt Astrid/Wezembeek te heraanleggen.

Wij willen ook iedereen die direct of indirect betrokken is geweest bij deze zaak van harte danken: wij hebben heel wat bereikt!

The KPP project team

Bijgewerkt op 2019-01-16 2158

One Response to Home

  1. Bertrand Waucquez says:

    Waar gaan de wagens naartoe die vandaag op de parking van de post staan?

Leave a Reply